logo
Nome do centro
banner da universidade

Goberno

Composición


Forman parte da Delegación de Alumnos de Dereito, todos os alumnos matriculados en titulacións oficiais adscritas á Facultade de Dereito de Ourense que en todo caso sexan:

  • Delegados e subdelegados das referidas titulacións, que estén matriculados no correspondente curso que representen e que fosen elexidos democráticamente.
  • Representantes de alumnos da Facultade de Dereito: o Claustro universitario, no Consello de Goberno da Universidade de Vigo, no Consello de Goberno do Campus de Ourense, nos Departamentos e na Xunta da Facultade de Dereito.
  • Representantes estudiantís en calquer outro órgano adscrito á Universidade de Vigo, sempre que estén matriculados na Facultade de Dereito de Ourense.

Representantes de Alumnos


Delegados/as e Subdelegados/as das diferentes titulacións
Titulación/Curso Delegada/o Subdelegada/o
Grao en Dereito G081 - 1º Curso Alejandra Fernández Prieto Jesús Oitavén Soengas
Grao en Dereito G081 - 2º Curso Pablo Torres González Javier Cobelas Codias
Grao en Dereito G081 - 3º Curso Francisco José Rodríguez González Ignacio Campo González
Grao en Dereito G081 - 4º Curso Karen Daniela Lopera Vanegas Alejandro Soriano Rodríguez
Grao en Dereito G080 - 4º Curso Elena Álvarez Martínez Saray Vila Cid
Programa Conxunto ADE-Dereito - 1º Curso Hernán Airas Fernández Ángel Castro Nieves
Programa Conxunto ADE-Dereito - 2º Curso Robert Nicolae Dapena Prol Carolina Rodríguez Plaza
Programa Conxunto ADE-Dereito - 3º Curso Iván Fariñas Álvarez Paula Gamallo Carballude
Mestrado Universitario en Avogacía - 1º Curso María Molina Fraguas Helena San Ginés Fernández
Mestrado Universitario en Avogacía - 1º Curso Jaime Antonio Pintos Pérez -

Representantes de alumnos noutros órganos

Xunta de Facultade Jaime Antonio Pintos Pérez | Iván Fariñas Álvarez | Pablo Torres González
Alejandro Soriano Rodríguez | Beatriz Pardo Iglesias | Robert Nicolae Dapena Prol

Comisión Permanente Beatriz Pardo Iglesias | Iván Fariñas Álvarez

Comisión de Recoñecementos e Validacións Beatriz Pardo Iglesias | Jaime Antonio Pintos Pérez

Comisión de Calidade Alejandro Soriano Rodríguez | Iván Fariñas Álvarez | Alba Muñoz González

Claustro Universitario Iván Fariñas Álvarez | Beatriz Blanca López Puga

Departamento de Dereito Privado Robert Nicolae Dapena Prol

Memoria Económica


Facultade de Dereito | Campus Universitario | C.P. 32004 Ourense | España | Tel. +34 988 368 809 | dafdo@uvigo.es